U vezi s Vašim zahtjevom za korištenjem sedam vozila marke BMW čeških registarskih oznaka na području Istarske županije u razdoblju od 26. travnja do 15. listopada 2017. godine (šest vozila) i u razdoblju od 12. travnja do 15. listopada 2017. godine (jedno vozilo), konkretno u sklopu ponude hotela M. M., L., K., V., I. te hotela P. a prema čl. 17. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.). Gore spomenutim člankom Pravilnika propisano je da: Ako trgovci radi promotivnih razloga žele na području Republike Hrvatske koristiti motorna vozila registrirana u drugoj državi članici Europske unije, obvezni su o tome prethodno obavijestiti Carinsku upravu i u obavijesti navesti motorna vozila s brojem šasije, mjesto i okvirno vrijeme korištenja koje ne može biti duže od 18 dana, a iznimno se može produžiti, čime se smatra da su ispunjeni uvjeti za izuzeće od plaćanja posebnog poreza. S obzirom na Vaš zahtjev u kojem je detaljno opisan način i svrha promotivnog korištenja predmetnih vozila, smatramo da su ispunjeni uvjeti iz čl. 17. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, odnosno da se vozila mogu koristiti u produženom razdoblju od ...