Zaprimili smo upit vezan za korištenje službenog vozila  u privatne svrhe, kao i mogućnosti korištenja takvoga automobila od strane trećih osoba. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo. Člankom 14. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14. i 143/14. – dalje u tekstu Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Što se smatra primicima u naravi propisano je stavkom 3. istog članka pa je tako, između ostaloga,  propisano da se primicima u naravi smatraju i korištenje prometnih sredstava koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće iz stavka 1. i 2. toga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada kod tih poslodavaca. Osim navedenoga, odredbama Zakona (člankom 32. stavkom 5.) propisano je da se drugim dohotkom smatraju primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona, a ...