Mišljenja.hr

Korištenje službenog automobila u privatne svrhe

Datum objave: 03.06.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/04-01/781

Na upit FINA-a u svezi s korištenjem službenog automobila u privatne svrhe te da li se prijeđeni kilometri za dolazak na posao i s posla tretiraju kao korištenje automobila u privatne svrhe ili se korištenje automobila u tu svrhu smatra korištenjem u službene svrhe. Člankom 12., st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju i drugi primici koje posloda..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak