Mišljenja.hr

Korištenje pretporeza pri uvozu kojeg je špediter platio u ime i za račun uvoznika

Datum objave: 28.11.2000., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 412-01/00-01/165

Prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 2. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), obveznik PDV-a pri uvozu dobara je uvoznik, a u skladu s odredbom članka 7. stavak 5. Zakona, porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima o obračunu i naplati carinskog duga. U skladu s navedenim, carinski dužnik je ujedno i porezni obveznik. Porez plaćen pri uvozu može se odbiti kao pretporez u skla..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati