Ukazujete na povećanu potrebu za preuzimanjem i korištenjem pokusnih markica slovne oznake „P“ (2.000.000 komada) koje bi se koristile za označavanje duhanskih prerađevina tijekom 2017. i to u trošarinskom skladištu tvrtke „T“ d.o.o. za potrebe testiranja novih tehnologija proizvodnje, za razvoj novih proizvoda, za provedbu prilagodbe procesa proizvodnje tvrtke  „T“ d.o.o. standardima British American Tobacco Grupe te potrebe testnih proizvodnja nužnih za provedbu potrebnih usklađenja proizvodnje s odredbama Direktive 2014/40/EU. U podnesku nadalje navodite da dosadašnji način odnosno obveza odljepljivanja oštećenih pokusnih markica slovne oznake „P“ nakon izvršene testne proizvodnje i njihovog lijepljenja na poseban arak papira znatno usporava proces proizvodnje i tražite nadležno mišljenje o mogućnosti pojednostavnjenja postupanja s oštećenim pokusnim markicama i njihovog uništenja u trošarinskom skladištu tvrtke „T“ d.o.o. uz nazočnost rukovatelja pomoćnog trezora, odnosno tražite potvrdu da li su vaša razmišljanja u skladu s važećim trošarinskim propisima. Sagledavajući naprijed ukazanu problematiku, a sa ciljem pojednostavnjenja i olakšavanja poslovanja tvrtke  „T“ d.o.o. u postupku provođenja uništenja velike količine markica Ministarstva ...