Tražite informaciju o korištenju plinskog ulja za pogon za namjenu prijevoza putnika u plovidbi, navodeći da za tu svrhu prenamjenjujete ribaricu u motornu jahtu sukladno odluci Ministarstva poljoprivrede u vezi Mjere I.10, te Vas zanima da li za djelatnost prijevoza putnika imate pravo na karticu za korištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom te da li ste dužni dostaviti podatke o količini goriva u brodu nakon prenamjene, tj. brisanju broda iz Upisnika ribarskih brodova i upisa u Registar motornih jahti. Na kraju navodite da su postupci u vezi prenamjene broda u tijeku. U vezi dijela Vašeg upita koji se odnosi na trošarinsko oporezivanje u nastavku dajemo odgovor. Korištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene ribolova uređeno je Pravilnikom o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Narodne novine br. 2/16.). Sukladno tome Pravilniku, korisnici prava za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi mogu koristiti plinsko ulje obojano plavom bojom samo za rad pogonskih i pomoćnih motora ribarskih plovila kojima se obavlja ...