Ministarstvo financija, Kabinet Ministra, proslijedio nam je upit obveznice poreza na dohodak gđe. M. C., a koji se odnosi na obradu njene prijave poreza na dohodak za 2005. godinu. U upitu je porezna obveznica navela da je u 2005. godini redovno primala plaću iz koje je obračunavan, obustavljan i uplaćivan porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, a pri tome je u razdoblju 1. 1. do 30. 6. te godine koristila olakšicu odnosno dio osobnog odbitka za uzdržavanog sina. Od 1. 7. 2005. godine sin porezne obveznice se zaposlio, otvorio svoju poreznu karticu te iskoristio svoj osobni odbitak za odgovarajući dio te godine. Porezna obveznica u upitu tvrdi da su joj tijekom obrade njene prijave poreza na dohodak za 2005. godinu pripisana primanja njenog sina, pa je umjesto očekivanog povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, primila rješenje prema kojemu porez i prirez treba još doplatiti. Nastavno odgovaramo. Člankom 2. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) i člankom 2. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06. i 68/07.) propisano je da se obveznikom poreza na dohodak smatra svaka fizička osoba ...