Od porezne obveznice gđe. N. Š. primili smo upit o korištenju uvećanog osobnog odbitka na ime kupnje stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita. Porezna obveznica navodi daje 2005. godine kupila stan sredstvima namjenskog stambenog kredita čiji nositelj je njezina majka, a porezna obveznica je sudužnik kredita. Budući da je porezna obveznica vlasnica stana, a ugovor o namjenskom stambenom kreditu glasi na njezinu majku, porezna obveznica ne može koristiti plaćene kamate po tom kreditu kao dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora. Stoga bi porezna obveznica, u dogovoru s bankom, aneksom ugovora o namjenskom stambenom kreditu postala nositelj kredita umjesto svoje majke, te moli za mišljenje da li bi u tom slučaju ostvarila pravo na dio osobnog odbitka na ime kupnje stambenog prostora. Člankom 36. stavkom 16. do 20. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) te člankom 58. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da porezni obveznici rezidenti mogu uvećati osobni odbitak za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske za potrebe njihovog trajnog stanovanja, uz propisane uvjete. Uvećanje osobnog odbitka za stambene potrebe rezident može koristiti na način ...