U vezi vašeg podneska, kojime tražite objašnjenje da li možete kao trajno nastanjeni stranac u Republici Mađarskoj (obzirom da ste hrvatski državljanin), osobni automobil u vašem vlasništvu, registriran u Mađarskoj, koristiti u Republici Hrvatskoj, obavještavamo vas o sljedećem:

Uporaba strane robe na carinskom području Republike Hrvatske, u okviru postupka privremenog uvoza, regulirana je odredbama članaka 145. do 152. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. - 60/08.), te odgovarajućim odredbama članaka 260. do 297. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03. - 70/08.), sve nastavno na međunarodnu Konvenciju o privremenom uvozu (Narodne novine – međ. ug., br. 16/98.).

Osnovno pravilo iz članka 265. navedene uredbe je da motorna vozila koja su registrirana izvan carinskog područja RH i to na ime osobe s uobičajenim boravištem izvan toga carinskog područja, mogu u našoj zemlji koristiti (upravljati njime) samo osobe koje imaju također uobičajeno boravište u drugoj zemlji (pojam uobičajenoga boravišta podrazumijeva da se na nekom području trajno boravi najmanje 183 dana u jednoj godini). Osim stranih državljana s boravištem u drugoj zemlji, ovo pravo mogu koristiti i hrvatski državljani koji borave u trećoj zemlji radi rada, studiranja ili ...