​Na zaprimljeni upit pravne osobe, obveznika iz dostavnog spiska o tome da li su operatori elektroničkih komunikacijskih usluga ovlašteni korisnici osobnoga identifikacijskog broja, odnosno jesu li ovlašteni od krajnjih korisnika svojih elektroničkih komunikacijskih usluga zahtijevati osobni identifikacijski broj te ga koristiti za potrebe svoje djelatnosti, u nastavku odgovaramo. U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09. i 117/10., dalje: Pravilnik) osobni identifikacijski broj je stalna i obvezna oznaka svake osobe u Republici Hrvatskoj. Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da su obveznici osobnoga identifikacijskog broja, kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske (dalje: obveznici broja). Prema odredbama članka 6. Zakona propisano je da su obveznici broja obvezni koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj: 1. na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja, 2. na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te 3. u elektroničkom poslovanju i ...