Navodite da bi slovenska tvrtka svoje osobno vozilo registri­rano u Republici Sloveniji iznajmila tvrtki u Republici Hrvatskoj na minimalno 3-6 mjeseci i pitate postoji li mogućnost dugoročnog najma i što Vam je potrebno od dokumentacije. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) uređuje se plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na ce­stama u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 14. st. 1. Zakona, fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja iznajmi, uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registri­rano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je prijaviti se carinskom uredu u roku od tri dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske te u daljnjem roku od 15 dana od dana prijave carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu iz č. 9. st. 2. ovoga Zakona. Na­dalje, prema st. 3. osoba koja je posudila motorno vozilo te najmoprimac ili primatelj leasinga može najranije 14 dana prije prestanka posudbe, odnosno isteka ili ranijeg raskida ugovora o najmu ili ...