Navodite kako hrvatski državljanin obavlja djelatnost trgovačkog putnika u Republici Hrvatskoj na osnovu ugovora o djelu sklopljenim s tvrtkom sa sjedištem u Republici Austriji. Za potrebe obavljanja navedene djelatnosti u Republici Hrvatskoj, austrijska tvrtka bi hrvatskom državljaninu posudila svoj službeni automobil te tražite informaciju smije li vozilo registrirano u Republici Austriji koristiti naš državljanin na teritoriju Republike Hrvatske. Upravljanje motornim vozilom stranih registracijskih oznaka od strane fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) i Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.). Prema čl. 14. Zakona, fizička ili pravna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja uzme u najam, leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je prijaviti motorno vozilo carinskom uredu nadležnom prema svom prebivalištu ili sjedištu u roku tri dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske (putem Obrasca 2 Pravilnika) te u daljnjem roku od 15 dana (a može i odmah) podnijeti poreznu prijavu ...