Navodite da Vam je prebivalište u Zagrebu, a radite kao zaposlenik partner njemačke tvrtke za područje jugoistoka Europe te nas tražite mišljenje vezano uz mogućnost korištenja službenog vozila u Republici Hrvatskoj koje je registrirano na partner firmu u SR Njemačkoj. Prema čl. 17. st. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.), ne smatra se da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na području Republiku Hrvatske ako se motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije, između ostalog: nalazi u posjedu ili uporabi kod fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je zaposlena kod poslodavca u drugoj državi članici Europske unije, a vozilo je u vlasništvu poslodavca (fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj je u tom slučaju dužna Carinskoj upravi predočiti pisanu izjavu vlasnika motornog vozila te druge dokaze iz kojih je nedvojbeno da je motorno vozilo prvenstveno namijenjeno za obavljanje zaposlenikovog posla izvan područja Republike Hrvatske); nalazi u posjedu ili uporabi kod fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije ...