Navodite da ste direktor i odgovorna osoba trgovačkog društva registriranog u SR Njemačkoj u kojem niste zaposleni niti ste obveznik plaćanja doprinosa u SR Njemačkoj te pitate smijete li koristiti za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj bez ikakvih ograničenja motorno vozilo njemačkih registarskih oznaka u vlasništvu tog trgovačkog društva. Prema čl. 17. st. 1. t. 2.b) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.), ne smatra se da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na području Republike Hrvatske ako se motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije nalazi u posjedu ili uporabi kod fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije, a motorno vozilo je u vlasništvu tog stranog pravnog subjekta. Također je istim člankom u st. 2. navedeno kako prvenstvena namjena motornog vozila mora biti obavljanje poslova ili uporaba izvan područja Republike Hrvatske. Međutim, kako pitate možete li predmetno vozilo koristiti u Republici Hrvatskoj bez ikakvih ograničenja daje se zaključiti kako bi se vozilo pretežito koristilo u Republici Hrvatskoj. Postupak utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za ...