Možete li se platiti posebni porez na vozilo u vlasništvu njemačkog trgovačkog društva, isto bi platilo posebni porez, i koristiti temeljem ugovora o najmu u Republici Hrvatskoj više od 180 dana te može li se registrirati na hrvatske zelene tablice ako tvrtka nema predstavništvo u RH. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) uređuje se plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 14. st. 1. Zakona, fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja iznajmi, uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je prijaviti se carinskom uredu u roku od tri dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske te u daljnjem roku od 15 dana od dana prijave carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu iz čl. 9. st. 2. ovoga Zakona. Nadalje, prema st. 3. osoba koja je posudila motorno vozilo te najmoprimac ili primatelj leasinga može najranije 14 dana prije prestanka ...