Nastavno na Vaš upit dostavljamo elektroničkom poštom i sastanak održan u Carinskoj upravi, Središnjem uredu, vezano za uporabu motornih vozila registriranih u drugoj državi članici EU na području Republike Hrvatske, koja će povremeno voziti hrvatski vozači angažirani od hrvatske produkcijske kuće, u svrhu snimanja filma strane produkcijske kuće. Ukoliko će isključivo za potrebe snimanja filma francuske filmske produkcijske kuće EuropaCorp, putem servisne produkcije Pakt Media biti angažirani hrvatski vozači da voze motorna vozila (limuzine, kampere za glumce, putnička kombi vozila), registrirana u drugoj državi članici EU u svrhu prijevoza ekipe i glumaca na području RH, na ista ne nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 10(13.), jer se ne radi o unosu motornih vozila radi uporabe na cestama u RH već je namjena isključivo vezana za navedeni projekt u vlasništvu strane osobe. Lokacije za snimanje su Zagreb, Karlovac, Jezero Lokve, Ogulin, Malinska, Istra, razdoblje snimanja je 16. lipnja do 23. srpnja 2015., a servisna produkcijska kuća će naknadno dostaviti popis vozila Carinskoj upravi, Središnjem uredu. Nadalje, nadzor nad teretnim vozilima i pružanje usluge prijevoza od strane ...