Vašim pismom upućenim elektroničkom poštom zatražili ste informacije o obvezama tvrtke CH. boje i lakovi d.d. kada se nabavlja denaturirani alkohol koji se koristi u proizvodnji boja i lakova. I. Ukoliko u proizvodnji boja i lakova koristite potpuno denaturirani alkohol koji se proizvodi u RH ili uvozi, isti prema čl. 72. st. 1. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.) mora biti onečišćen sljedećim sredstvima u propisanim količinama, na hektolitar apsolutnog alkohola – etanola: tri litre izopropilnog alkohola (IPA), tri litre metiletilketona (MEK), jedan gram denatonijum benzoata. Potpuno denaturiranim alkoholom iz čl. 63. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) smatra se i alkohol koji se unosi iz druge države članice koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima druge države članice, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od plaćanja trošarine i Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 162/13 od 21. veljače 2013. kojom se mijenja i dopunjuje Dodatak Uredbi (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od ...