Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se Središnjem uredu Porezne uprave s upitom u vezi primjene članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno članka 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Naime, u svom upitu porezni obveznik navodi da obavlja poslove stručnog nadzora nad građenjem i inženjerske usluge vezane za građevinarstvo. U upitu se također navodi da je usluga kontrolnih ispitivanja radova i materijala sastavni dio usluge i ugovora o stručnom nadzoru te se ista provodi isključivo prilikom gradnje novih cesta ili rekonstrukcija. Navedena su ispitivanja propisana projektnom dokumentacijom i izvode se isključivo na radovima i materijalima koje je izvođač izveo u sklopu građenja ili rekonstrukcije. Temeljem kontrolnih ispitivanja radova i materijala stručni nadzor konstatira postizanje projektnih zahtjeva za kvalitetom te ukoliko su isti zadovoljeni odobrava slijedeću fazu radova. Primjer istih je slijedeće:
- izvođač odradi zbijanje postojećeg tla do potrebne zbijenosti, nakon čega se vrši ispitivanje zbijenosti tla radi provjere izvođačevog rada u cilju provjere da li je postigao projektne zahtjeve;
- izvođač ugradi kameni materijal u nasip, nakon čega se uzme uzorak tog materijala koji se ispituje u laboratoriju te se provjerava da li uzorak zadovoljava projektne ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.