Odredbom članka 15. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) i članka 74. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 80/00.) propisano je da poduzetnik - porezni obveznik mora ispostaviti račun propisanog sadržaja za isporučena dobra i obavljene usluge. Račun se izdaje najmanje u dva primjerka od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje. Ova odredba podrazumijeva da kopija računa mora odgovarati originalu. Međutim, kada se radi o evidentiranju prometa putem registar-blagajni, u slučaju da kontrolna traka ne sadrži podatke o izdavatelju računa, ali se nedvojbeno na drugi način može utvrditi vjerodostojnost kontrole trake (kontinuirani redoslijed brojeva računa, podaci o izdavatelju računa na početku i na kraju kontrolne trake), smatramo da je udovoljeno odredbama Zakona.  

...