Navodite da ste registrirani kao trgovac rabljenim motornim vozilima te nas tražite pojašnjenje je li moguće poslovanje Vaše firme na osnovu komisionog ugovora koji bi bio sklopljen s firmom iz Austrije a kako biste se mogli baviti komisionom prodajom vozila u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 4. st. 1. t. f) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.), trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi ili unosi rabljena motorna vozila u Republiku Hrvatsku ili takva motorna vozila nabavlja u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 7. st. 1. t. 2. Zakona, obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje kad trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima u smislu ovoga Zakona, osim ako trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe. Nadalje, sukladno čl. 2. st. 4. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.), ako trgovci i trgovci rabljenim motornim vozilima unose, uvoze ili nabavljaju motorna vozila u Republici Hrvatskoj ...