Proslijedili ste nam dopis stranke T-trgovina d.o.o., inicijalno upućenom Carinskom uredu, s postavljenim upitom u vezi istakanja bačvi od 208 litara ulja za podmazivanje tarifne oznake KN 2710 19 99 u brodogradilištu u cisternu te potom pretakanje iz cisterne u motor broda. Člankom 91.a Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) propisano je, između ostalog, i da energent iz tarifne oznake KN 2710 19 99 kada mu namjena nije pogon ili grijanje podliježe posebnim mjerama nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja. Mjere nadzora kretanja odnose se na komercijalni prijevoz u rasutom stanju tih energenata kada im namjena nije pogon ili grijanje. Definicija komercijalnog prijevoza u rasutom stanju podrazumijeva prijevoz nezapakiranog proizvoda koji se prevozi kamionom cisternom, vagonom cisternom ili tankerom ili ISO spremnikom ili nezapakiranim proizvodom koji se prevozi u drugim kontejnerima zapremnine veće od 210 litara. U slučaju da se predmetni energent ne prevozi, već se samo unutar brodogradilišta vrši radnja pretakanja u motor broda, ne radi se o komercijalnom prijevozu u rasutom stanju u smislu navedene odredbe Zakona o trošarinama. Međutim ukoliko se radi o istakanju predmetnog energenta u ...