Porez na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga trebaju obračunati, obustaviti i uplatiti isplatitelji istodobno s isplatom ili pripisom primitka kao porez po odbitku, po stopi od 36% uvećano za možebitni prirez porezu na dohodak (do 1. siječnja 2017. godine po stopi 40%!).
Izuzimanjima imovine i korištenjem usluga od kojih se ostvaruje dohodak od kapitala smatraju se izuzimanja imovine i korištenje usluga od strane članova trgovačkih društava za njihove privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) izvršeni tijekom poreznog razdoblja na teret dobiti tekućeg razdoblja. Izuzimanjima se smatraju troškovi uporabe dobara u vlasništvu ili najmu društva i drugih povlastica koje se odnose na privatni život dioničara ili člana društva. Što su Skrivene isplate? Skrivenim se isplatama osobito smatraju:
1. davanje određenih koristi dioničaru ili članu društva uz naknadu nižu od tržišne, uključujući i povoljniju kamatu,
2. plaćanje veće naknade dioničaru ili članu društva za dobra ili usluge od vrijednosti dobara, usluga ili učinaka odnosno koristi koje je dioničar ili član društva dao društvu,
3. davanje dobara ili usluga dioničaru ili članu društva u vrijednosti ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.