Kolektivni ugovor (link) i Dodatak I. (link) Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje objavljeni su u Narodnim novinama br. 9/19. Ovaj Ugovor se primjenjuje u svim javnim ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj kojima se sredstva za rad osiguravaju iz državnog proračuna: u javnim znanstvenim institutima, javnim visokim učilištima, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje uređuje se dodatak na plaću za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Ugovorne strane potpisuju i sklapaju ovaj Dodatak, kao dodatak Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje te se on sklapa, traje, primjenjuje i prestaje na način kako je u njemu uređeno. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.