Porezna uprava dala je tumačenje odnosa Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prema posebnom obliku kupoprodaje - kupoprodaja na obroke prema Zakonu o obveznim odnosima 14. travnja 2014., Kl.:423-08/14-01/69 iz kojeg jedan dio citiramo:   " Prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u slučaju kad je ugovorena obročna otplata duga koja uključuje otplatni plan, rokovi se računaju i promatraju za svaku pojedinu ratu posebno, a pravne posljedice kašnjenja koje se tiču zatezne kamate i posebne naknade, odnose se na svaki obrok pojedinačno. Isto znači, da na svaki dospjeli obrok teku zatezne kamate i nastaje obveza plaćanja posebne naknade.
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ne dira u odredbe zakona kojima je propisana obročna otplata, već regulira rokove ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem.
Prema tome, u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene, rokovi ispunjenja novčanih obveza propisani Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kao i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem, primjenjuju se na svaki obrok zasebno."   Ovo mišljenje naši pretplatnici mogu u cijelosti vidjeti klikom miša ovdje.     Nemate vremena ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.