U vezi upita gđe R. S., javnog bilježnika, kako postupiti vezano uz knjiženje troška prema računu za seminar javnih bilježnika koji je plaćen privatnom Maestro karticom ako je svota refundirana sa žiro-računa javnobilježničkog ureda na koji glasi i ispostavljeni račun, u nastavku odgovaramo: Člankom 18. st. 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da su poslovni izdatci svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja u svrhu stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka. U poslovne izdatke poreznih obveznika koji obavljaju samostalne djelatnosti iz čl. 15. st. 1., 2. i 3. ovoga Zakona ulaze oni izdatci koji su neposredno vezani za obavljanje djelatnosti. Člankom 31. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03., 198/03. i 169/04.) propisano je da se poslovnim izdatcima prema čl. 5. st. 2. ovoga Pravilnika smatraju sva dobra koja porezni obveznik izda u svrhu stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka. Poslovnim primitcima smatraju se i izdatci za školovanje i stručno usavršavanje poduzetnika i njegovih zaposlenika u skladu sa čl. 11. st. 5. toč. 5. ovoga Pravilnika, koji umanjuju dohodak ostvaren obavljanjem samostalnih djelatnosti iz čl. 15 ...