Predmetnim dopisom dostavili ste nam upit Udruženja posrednika u osiguranju HGK o načinu knjiženja prihoda i obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na usluge posredovanja u osiguranju u kojem navode da osiguratelji posrednicima u osiguranju odobravaju proviziju iz premije osiguranja koja je plativa od strane osiguratelja tek nakon što klijent osiguratelju plati premiju osiguranja ili dio premije, ako se premija plaća u ratama. Premija osiguranja često se plaća u kvartalnim obrocima, tako da posrednici u osiguranju izdaju račune za svoju proviziju kvartalno. Obračun provizije i izdavanje faktura regulirano je ugovorom između osiguratelja i posrednika osiguranja. Između posrednika i osiguranika – klijenta postoji pismeni nalog za sklapanje osiguranja izdan od strane osiguranika – klijenta, ali može postojati i ugovor o pružanju posredničkih usluga kojim je ugovorena naknada posredniku izravno od osiguratelja. Ukoliko klijent iz bilo kojeg razloga ne plati premiju osiguranja polica se otkazuje i posrednik nema pravo na proviziju. Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku. 1. Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.) osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što ...