Porezna uprava, Središnji ured dao je tumačenje članka 88. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 15. svibnja 2014., Kl.:410-01/14-01/1506.   Iz tog tumačenja citiramo:   ..." Odgovornost za prekršaj je posljedica koja proizlazi iz zakašnjenja dužnika novčane obveze koji je ne podmiri u ugovorenom odnosno zakonskom roku. Prekršajne odredbe Zakona sadržane su u glavi VI. i razdvojene su na prekršaje poduzetnika i prekršaje osoba javnog prava.   Člankom 88. Zakona je predviđena prekršajna odgovornost dužnika koji kasni s plaćanjem. Zakon kao prekršajnu sankciju predviđa novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna za poduzetnika, odnosno od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovornu osobu poduzetnika u slučaju da:
1. ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona,
2. postupa protivno odredbama članka 17. i članka 69. ovoga Zakona, odnosno ako u stanju nelikvidnosti obavlja bilo kakva druga plaćanja osim onih nužnih za redovno poslovanje,
3. postupi protivno odredbi članka 24. ovoga Zakona, odnosno ako ne osigura pravovremen i nesmetan pristup podacima i ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.