Središnji ured Porezne uprave objavio je službeno stajalište o oporezivanju putničkih agencija, mi smo to stajalište objavili na misljenja.hr - može se vidjeti u cijelosti klikom miša ovdje.   U tom stajalištu daje se pojašnjenje uz primjere za slijedeće slučajeve: Putnička agencija obavlja usluge u svoje ime pri čemu koristi isporuke dobara i usluge drugih poreznih obveznika i u tom slučaju putnička agencija mora primjenjivati posebni postupak oporezivanja propisan člancima 91. do 94. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Putnička agencija obavlja usluge u svoje ime i za svoj račun pri čemu koristi vlastita dobra i usluge i u tom slučaju primjenjuje redovni postupak oporezivanja. Putnička agencija obavlja usluge u svoje ime i za svoj račun (tzv. „mješovite“ usluge) pri čemu za jedinstvenu uslugu koju pruža putniku koristi isporuke dobara i usluge drugih poreznih obveznika, a koristi i vlastita dobra i usluge. U tom slučaju za dio isporuka dobara i usluge drugih poreznih obveznika primjenjuje poseban postupak oporezivanja, a za dio gdje koristi vlastita dobra i usluge primjenjuje redovni postupak oporezivanja. Putnička agencija obavlja usluge u svoje ime, a za tuđi račun. Putnička agencija obavlja usluge ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.