Mišljenja.hr

Jesu li društva za upravljanje obveznim miro­vinskim fondom obveznici PDV-a

Datum objave: 21.11.2001., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/01-01/526

Društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom "A.I." postavilo nam je pitanje jesu li društva za uprav­ljanje obveznim mirovinskim fondovima obveznici poreza na dodanu vrijednost, na koje odgovaramo. Prema odredbi čl. 11., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vri­jednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), porez na dodanu vri­jednost ne plaća se na promet zlatnih poluga koje obavlja Hrvatska narodna banka, domaćih i stranih sredstava plaćanja, nov..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak