U vezi vašeg upita o regulativi prekograničnog prometa plemenitim kovinama, obavještavamo vas o slijedećem:

Uvoz i stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj predmeta od plemenitih kovina uređuje Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN, br. 76/93), koji u članku 27. propisuje da predmeti od plemenitih kovina koji se uvoze u Republiku Hrvatsku moraju biti označeni oznakom čistoće, a prije stavljanja u promet u Republici Hrvatskoj ispitani i žigosani državnim žigom.

Navedeni zakon (čije donošenje nije u području nadležnosti Ministarstva financija), međutim, propisuje nadležnost tržišne inspekcije (sada gospodarskih inspektorata Državnog inspektorata Republike Hrvatske) glede nadzora nad prometom predmeta od plemenitih kovina.

U odnosu na uvjete pod kojim se obavlja uvoz predmetnih proizvoda, carinski propisi uređuju područje provedbe mjera carinskog nadzora i provjere robe kao i naplate uvoznih carinskih davanja, no bitnije su odredbe propisa izvan okvira propisa carinskog sustava koji uređuju primjenu mjera trgovinske politike te ispunjavanja drugih formalnosti u vezi s uvozom robe.

U tom smislu, kod uvoza predmeta od plemenitih kovina treba voditi računa da isti moraju biti označeni oznakom čistoće u smislu Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina.

Uvoz i izvoz pojedinih plemenitih kovina, pa tako i zlata, predmet je regulacije Zakonom ...