Otprema trošarinskih proizvoda u izvoz u sustavu odgode plaćanja trošarine
Trošarinski proizvodi (alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energenti) koji imaju status robe Unije prilikom otpreme u mjesto na kojem napuštaju teritorij Europske unije odnosno u izvoz, se u pravilu kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine.
U skladu s odredbama harmoniziranog europskog trošarinskog zakonodavstva¹ kretanje u sustavu  odgode  plaćanja  trošarine  dozvoljeno  je  samo  uz  korištenje  Sustava  kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS sustava (engl. Excise Movement and Control System), pri čemu je temeljni dokument elektronički trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: e-TD²).
Pošiljatelj  je  gospodarstvenik  koji  je  ishodio  odobrenje  nadležnog  tijela  države  članice otpreme (administracije nadležne za trošarine: carinske ili porezne administracije, ovisno o državi članici) za poslovanje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog pošiljatelja, kojim mu je odobrena otprema trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine. U Republici Hrvatskoj je to carinski ured nadležan prema sjedištu odnosno prebivalištu gospodarstvenika.
Kretanje tro&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.