1. siječnja 2014. uveden je jedinstven izvještaj o porezu, prirezu i doprinosima - Obrazac JOPPD.
Uvođenjem tog obrasca Porezna uprava primila je sve potrebne podatke o isplaćenim plaćama, obvezi i plaćenom porezu na dohodak te doprinosima kako od nesamostalnog rada (plaće), tako i od ostalih (drugih) dohodaka. 
Poslodavci ne dostavljaju Obrazac IP - Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u 2014. Poreznoj upravi. No taj se obrazac treba sastaviti i predati radnicima do 31. siječnja 2015.

Obrazac IP
Na Obrascu IP treba iskazati porez na dohodak i prirez koji su obračunani, za:
• plaće radnika u radnom odnosu
• plaće bivšeg radnika isplaćene u 2014.
• potpore, naknade, otpremnine, nagrade i sve ostale primitke ako su isplaćeni iznad neoporezivog iznosa iz čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak
• plaće izaslanih radnika ako su bile oporezive u tuzemstvu
• poduzetničke plaće
• mirovine.

Podatke za Obrazac IP treba preuzeti iz evidencija o plaćama, drugim primitcima od nesamostalnog rada, iz Obrasca DNR ili drugih evidencija koje isplatitelj vodi s ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.