Za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. neprofitna organizacija predaje: Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF Rok za predaju polugodišnjeg financijskog izvještaja je 1. kolovoza 2016. Financijski izvještaj predaje se: FINA-i (instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija). FINA nakon navedenog roka, tj. nakon 1. kolovoza 2016., neće zaprimati financijski izvještaj. Neprofitna organizacija koja nije predala financijske izvještaje ranijih godina, a imala je obvezu, iste ne može naknadno predati niti FINA-i, niti Ministarstvu financija. Navedene financijske izvještaje neprofitna organizacija čuva u svojoj arhivi budući da će podaci iz izvještaja biti potrebni kod sastavljanja financijskih izvještaja za sljedeću godinu. Financijski izvještaj na propisanom obrascu moguće je predati FINA-i: u elektroničkom obliku s ugrađenim kontrolama, koji je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva financija i FINA-e ili putem papirnatih obrazaca. Uz elektroničku verziju obrasca predaje se i ispis Referentne stranice ovjeren potpisom zakonskog zastupnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i pečatom. Zbog pogrešaka koje su moguće pri ručnom unosu podataka iz papirnatih obrazaca u bazu FINA-e, preporuka je predavati izvještaj u elektroničkom obliku. Detaljnije (link) ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.