Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Izvješćivanje o neoporezivim primicima osoba – nerezidentima Republike Hrvatske koje isplaćuju neprofitne organizacije, do propisanog iznosa putem Obrasca JOPPD

Datum objave: 31.03.2014, Klasa: 410-01/14-01/502, Porezna uprava

​Dopisom KLASA: 410-01/14-01/502, URBROJ: 513-07-01/2014-02 od 5. veljače 2014. dostavili ste upit neprofitne ustanove kojim se traži mišljenje vezano uz izvješćivanje o primicima po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba – nerezidentima Republike Hrvatske koje isplaćuju neprofitne organizacije, a do propisanog iznosa iz članka 10. točke 11. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13.,125/13. i 148/13. – dalje u tekstu Zakon) vezano uz članak 7. stavak 5. i stavak 6. Pravilnika o porezu na dohodak Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13. i 160/13. – dalje u tekstu Pravilnik) na Obrascu JOPPD. Člankom 76. stavkom 1. točkom 6. Pravilnika propisano je da su isplatitelji primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak iz članka 10. Zakona dužni dostavljati Obrazac JOPPD za sve isplate u tijeku jednog mjeseca po istoj osnovi po pojedinom poreznom obvezniku, odnosno fizičkoj osobi, osim ako ti primici nisu iskazani pojedinačno na izvješću na dan isplate i to najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren, odnosno isplaćen u prethodnom mjesecu (članak 76. stavak 7. Pravilnika). Iz ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice