Zaprimili smo podnesak s upitom vezanim za izvješće isplatitelja kamata na štednju rezidentima Europske unije temeljem Direktive vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata. U predmetnom upitu u bitnom je navedeno kako postoje nejasnoće u svezi podnošenja izvješća koja obveza je propisana odredbama Općeg poreznog zakona te su postavljena slijedeća pitanja: 1. Vezano za kamate na kunsku i deviznu štednju potrebno je istaknuti kako postoji slijedeće mogućnosti odabira načina isplate kamata: pripis na glavnicu, koji se vrši prilikom prolongata i klijent s istom ne može raspolagati ili isplata u gotovini odnosno prijenos na račun, u kojim slučajevima klijent može izabrati kada želi isplatu/prijenos (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje, po isteku oročenja). Kada se kamata pripisuje glavnici nije jasno u kojem trenutku se takva kamata treba evidentirati u OPZ izvješću? Prilikom pripisa kamata glavnici kod prolongata, bez obzira što se ista ne isplaćuje klijentu i klijent istom ne može raspolagati ili tek po isteku oročenja ili prekidu oročenja depozita, kada se predmetna kamata zajedno s glavnicom isplaćuje klijentu na račun ili u gotovini i kada klijent istom može raspolagati?   2. U ovom slučaju ...