Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave objavilo je uUutu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2014. godinu te o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2014. godinu,
prenosimo ju u nastavku:

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 181. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.). Naručitelji su do 31. ožujka svake godine obvezni izraditi izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu.
Izvješće o javnoj nabavi za 2014. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2015. godine.
Izvješće o javnoj nabavi za 2014. godinu naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) na https://eojn.nn.hr generiranjem svih podataka objavljenih tijekom 2014. godine.
  Nakon prijave u EOJN, korisnici će imati rubriku „Izvješća“ pod kojom će se nalaziti:
a) nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove,
b) generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.