Mišljenje vezano uz mogućnost izuzeća tvrtke „I. T.“ d.o.o. Zagreb, od obveze obračuna i plaćanja razlike trošarine iz čl. 22. st. 8. do 14. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. do 120/15.) na neupotrebljive cigareta koje se u knjigovodstvu trošarinskog obveznika vode u skladištu vraćene robe. Spomenutim odredbama, između ostalog, propisano je da su trošarinski obveznici i ostale osobe koje radi prodaje drže cigarete u obvezi popisati zalihe, obračunati i platiti razliku trošarine na cigarete koje su puštene u potrošnju i nalaze se na zalihama u prometu na teritoriju Republike Hrvatske, i to kada se poveća visina trošarine na cigarete ili povećava maloprodajna cijena cigareta. Stoga smo mišljenja da se u konkretnom slučaju ne može samo prihvatiti podnesak trošarinskog obveznika kojim obavještava nadležni carinski ured da nije izvršio obračun razlike trošarine na cigarete koje se nalaze u skladištu vraćene robe, već je u svrhu donošenja eventualne odluke o izuzeću od obveze obračuna razlike trošarine nadležni carinski ured u obvezi prethodno provesti postupak na način da: - na licu mjesta odnosno u skladištu ...