Podnositelj upita iz dostavnog popisa postavio je upit o poreznom tretmanu izuzimanja nekretnine iz samostalne djelatnosti. U upitu se navodi da je porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te da je obveznik poreza na dobit. Navodi se da je nekretnina nabavljena 2001. godine za 83.000,00 DEM te da je plaćen porez na promet nekretnina. Nadalje, navodi se da je tijekom 2002. izvršena adaptacija pri čemu je korišten odbitak pretporeza, a nabavna vrijednost ulaganja iznosila je 1.000.000,00 kn. Obzirom da je namjera 2016. godine izuzeti navedenu nekretninu iz dugotrajne imovina i prenijeti ju na nositelja samostalne djelatnosti, postavlja se pitanje podliježe li to izuzimanje oporezivanju PDV-om, jer je od datuma korištenja pretporeza proteklo više od 10 godina ili je oporezivo porezom na promet nekretnine te je li potrebno podnijeti obrazac u slučaju oporezivanja. Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno  čl. 4. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13.  i 143/14.), u daljnjem tekstu:  Zakon o PDV-u) isporuka  dobara  i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu  koje obavi ...