Polugodišnji financijski izvještaj predaju neprofitne organizacije koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva, uključujući i neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo tri ili manje godina. Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo ne sastavljaju polugodišnji financijski izvještaj.   Polugodišnji financijski izvještaj obvezne su predati i neprofitne organizacije koje su odlučile voditi dvojno knjigovodstvo i ako udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva.   Zakonom su vjerske zajednice izuzete obveze sastavljanja i predaje financijskih izvještaja i upisa u Registar.  Međutim, pravne osobe kojima su osnivači vjerske zajednice, a nisu osnovane sa ciljem ostvarivanja dobiti (primjerice caritasi) obveznici su sastavljanja i predaje polugodišnjeg financijskog izvještaja (ako ne udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva).   Neprofitna organizacija obveznica vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna organizacija koja nije obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva, ali se odluči za vođenje istog, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. predaje FINA-i do 30. srpnja 2015. godine: Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF.   Financijski izvještaj na propisanom obrascu moguće je predati: - u elektroničkom obliku s ugrađenim kontrolama, može se preuzeti niže ili - putem papirnatih obrazaca.   Uz elektroničku verziju obrasca predaje se ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.