Dana 1. siječnja 2015. stupio je na snagu Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14., dalje:  Zakon). Stupanjem na snagu Zakona prestala je važiti Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 10/08. do 44/14.).
Zakon uređuje donošenje tri pravilnika i to:
1. Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija kojim se:
- utvrđuje način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola
- propisuje metodologiju izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana te način i uvjete izvršavanja financijskog plana
Iako je Zakonom previđen rok donošenja ovog Pravilnika do 31. ožujka 2015., taj Pravilnik još uvijek nije donesen.
2. Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15.) kojim se uređuje:
- minimalni sadržaj i rokove dostave izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava
- oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se izvještaji sastavljaju, te obvezu i rokove podnošenja
- način vođenja Registra neprofitnih organizacija  (Registra) i propisuje izgled i ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.