Namjeravate osnovati tvrtku za trgovinu, turizam i usluge, a kao predmet poslovanja između ostalog bi bio i iznajmljivanje osobnih automobila, motocikala, skutera, … koja biste nabavljali iz zemalja članica EU te ih registrirali na ime tvrtke i pitate koje su Vaše obveze. Interesirate se i oko mogućnosti prodaje ovakvih registriranih vozila na Vašu tvrtku i korištenih za iznajmljivanje; kakve su Vam obveze u tom slučaju i postoji li kakvo vremensko ograničenje u kojem možete prodati takva vozila. Člankom 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/15.) propisano je da se posebni porez plaća na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj, a čl. 5. st. 1. da su predmet oporezivanja motorna vozila na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima te se u nastavku članka predmeti oporezivanja i navode. Nadalje, čl. 4. st. 1. t. f) predmetnog Zakona propisuje: "Trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi ili unosi rabljena motorna vozila u Republiku Hrvatsku ili takva motorna vozila nabavlja ...