U odnosu na dosadašnje odredbe Zakona o porezu na dohodak, bitne izmjene koje se predlažu ovim Prijedlogom Zakona jesu: Propisivanje utvrđivanja dohotka kao godišnjeg dohotka i konačnog dohotka. Godišnjim se dohotkom smatra dohodak koji ima izvor u primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugim primicima, osim primitaka koji se smatraju konačnim dohotkom.
Godišnji dohodak će se utvrđivati putem godišnje porezne prijave ili posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, a godišnji porez plaćat će se po poreznim stopama od 24% i 36% ovisno o visini porezne osnovice i to na način da se porezna stopa od 24% primjenjuje na godišnju poreznu osnovicu do visine 210.000,00 kuna, a porezna stopa od 36% na godišnju poreznu osnovicu iznad 210.000,00 kuna.
Ako porezni obveznik ostvari primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka, isti bi se oporezivao samo godišnjom stopom od 24%.
Konačnim dohotkom se, prema Prijedlogu zakona, smatra dohodak koji ima izvor u primicima od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja te se isti, ovisno o izvoru, oporezuje po jedinstvenim ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.