Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje objavljen u Narodnim novinama br. 22 od 25. veljače 2015. stupio je na snagu 5. ožujka 2015.

Prema ovim izmjenama, poslodavci pravne osobe koji se upisuju u sudski registar nadležnog trgovačkog suda (na osnovi članka 6. Zakona o sudskom registru), uspostavljaju Zavodu prijavu o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P) tek pri prvoj uspostavi prijave o početku osiguranja za radnika s kojim su zasnovali radni odnos (tiskanica M-1P). Na taj način neće se evidentirati, odnosno dodjeljivati registarski broj pravnoj osobi koja ne zapošljava ni jednog radnika.
Obveznici podnošenja prijava za vođenje matične evidencije više nisu obvezni Zavodu, pri  promjenama nastalim tijekom trajanja svojstva osiguranika i tijekom poslovanja obveznika doprinosa, dostavljati dokumentaciju kojom dokazuju te promjene prilikom njihova evidentiranja u Zavodu.

Poslodavac, brodar ili kompanija domaća pravna osoba i lučka kapetanija za članove posade broda u međunarodnoj plovidbi, nisu obvezni dostavljati Zavodu ugovor o radu/otkaz ugovora o radu ili presliku pomorske knjižice (matrikule) pri uspostavi prijavno odjavnih podataka za te osiguranike.

Kada je riječ o zapošljavanju osobe ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.