Porezna uprava je na svojoj Internet stranici objavila obavijest o izmjenama na području PDV-a u vezi oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljenih usluga. Te se izmjene temelje na obvezi država članica da usklade svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a sa odredbama Direktive Vijeća 2008/8/EZ koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015.   O izmjenama odredbi Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2015. objavili smo informaciju s prikazom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, a može se vidjeti klikom miša ovdje.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.