Trošarinski propisi koji su vrijedili u trenutku ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije po prvi puta su sustavno izmijenjeni i dopunjeni novelama Zakona o trošarinama i pojedinih podzakonskih akata te je tako tijekom ove godine trošarinski sustav u značajnoj mjeri reformiran te bitno moderniziran. Novele trošarinskih propisa u 2015. godini u bitnome se temelje na Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 83/15.) te donošenju dva potpuno nova pravilnika, i to:

Pravilnika o postupanju ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine br. 81/15.), te Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu (Narodne novine br. 83/15.).

Najopsežniji i svakako najznačajniji prinos reformi trošarinskog sustava sadržan je u novelama Zakona o trošarinama, odnosno u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 100/15.). Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 100/15.) objavljen je u Narodnim novinama dana 18. rujna 2015. i stupa na snagu dana 26. rujna ...