Izmjene i dopune Statističkih standarda osiguranja objavljen je u Narodnim novinama br. 149/13., stupa na snagu 20. prosinca 2013.   Ove Izmjene i dopune Statističkih standarda osiguranja prvi put se primjenjuju na sljedeće izvještaje:
– izvještaje koje je društvo za osiguranje dužno sastaviti sa stanjem na dan 31. 12. 2013. (u sklopu revidiranih godišnjih financijskih, statističkih i nadzornih izvještaja te godišnjeg izvješća),
– izvještaje koje je društvo za osiguranje dužno sastaviti sa stanjem na dan 31. 12. 2013. (u sklopu nerevidiranih godišnjih financijskih, statističkih i nadzornih izvještaja te godišnjeg izvješća). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.