Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost objavljen je u Narodnim novinama br. 41/17., na snazi je od 1. svibnja 2017.
Naša baza znanja „Porezni sustav“ - „Porez na dodanu vrijednost“ ažurirana je u skladu s ovim izmjenama, a u nastavku navodimo novosti. U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15. i 1/17.): Izmijenjen je članak 35. vezano za mjesto obavljanja usluga iznajmljivanja pokretne materijalne imovine te plovila (sa ili bez smještaja). U članku 41. dodan je novi stavak 10., odnosno dodana je iznimka pri utvrđivanju porezne osnovice  kod usluge iznajmljivanja plovila iz članka 35. Pravilnika. Međutim, čl. 9. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 41/17.) određuje da se na usluge iznajmljivanja plovila iz članka 35.  Pravilnika za koje su do 30. travnja 2017. sklopljeni ugovori primjenjuju odredbe Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13. do 1/17.). U članku 47. stavku 2. izmijenjene su točke c) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, i točka l) hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce. U ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.