16. prosinca 2015. održana je 270. telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je Uredbom izmijenjen Zakon o porezu na dohodak, a objavu Uredbe u Narodnim novinama očekujemo. Iz obrazloženja: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 143/14.) uvedena je obveza oporezivanja kapitalne dobiti s danom primjene od 1. siječnja 2016. Odredbama navedenoga Zakona propisano je da je porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 30. stavaka 16. i 17. Zakona o porezu na dohodak, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u trgovačkim društvima, obračunati, obustaviti i uplatiti u roku od osam dana od dana ostvarivanja primitka i to na svaki pojedinačno ostvareni primitak koji je izvor kapitalnog dobitka po stopi od 12% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Zakona o porezu na dohodak. Također, propisano je da se ostvareni kapitalni gubitak ne priznaje tijekom godine, već da se može priznati (sučeliti s ostvarenim godišnjim kapitalnim dobitkom) na godišnjoj razini putem posebnog izvješća. Uredbom o izmjenama Zakona o porezu na dohodak ne uvodi se novi porez niti dolazi do promjena poreznog opterećenja, radi se o ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.