Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2013. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 3/13., a stupa na snagu 7. siječnja 2013. U Uredbi o Carinskoj tarifi za 2013. godinu (Narodne novine br. 135/12.), u Carinskoj tarifi mijenjaju se osnovne stope carina za plovila tarifnih oznaka 8903 10 10, 8903 10 90, 8903 91 10, 8903 91 90, 8903 92 10, 8903 92 91, 8903 92 99, 8903 99 10, 8903 99 91 i 8903 99 99, koja se stavljaju u carinski postupak puštanja u slobodan promet do 31. svibnja 2013., a koja su prethodno bila u postupku privremenog uvoza.  Na Internet stranicama Carinske uprave objavljena je dopuna Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona, koja se može vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.