Mišljenja.hr

Izmjena upute o uporabi statusa ovlaštenog pošiljatelja br. 28/13

Datum objave: 13.10.2015., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/13-03/28

Uputa o uporabi statusa ovlaštenog pošiljatelja  br. 28/13, KLASA:011-02/13-03/28, URBROJ:513-02-1210/1-13-1 od 21. lipnja 2013. godine (link1, link2), mijenja se kako slijedi: - U dijelu „2.2. Izdavanje odobrenja“ stavak 7. točka 3. mijenja se i glasi: „- mjere osiguranja istovjetnosti koje je potrebno poduzeti (tj. navesti je li korisnik dužan koristiti plombe za plombiranje pošiljki koje otprema ili može koristiti i opis robe u skladu s ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak